Well.hr - Baza pracoumilaczy - W harmonii ze sobą i światem.

W harmonii ze sobą i światem.

                           

Grupa LUX MED to największa w Polsce prywatna firma medyczna otaczająca opieką ponad 2 100 000 pacjentów w ponad 230 placówkach własnych oraz około 2600 współpracujących na terenie całego kraju. Zespół LUX MED tworzy 15 000 specjalistów – ponad 10 000 przedstawicieli personelu medycznego, blisko 1700 pracowników obsługi pacjenta i ponad 300 pracowników call center. Wspierają oni na co dzień innych ludzi w sytuacjach pogorszenia się zdrowia, są odpowiedzialni za przekazanie informacji o wynikach diagnozy, wykonują bolesne zabiegi, towarzyszą swoim pacjen- tom i ich bliskim w chorobach przewlekłych i nowotworowych. Ich praca wymaga ogromnej cierpliwości, odpowiedzialności i empatii, a jej charakter sprawia, że są szczególnie narażeni na stres w miejscu pracy. Dlatego Grupa LUX MED podejmuje szereg działań podnoszących komfort pracy swoich pracowników oraz pomaga im dbać o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

 

Od kilku lat LUX MED prowadzi program wellbe- ingowy Smile, w ramach którego systematycznie podnosi świadomość zdrowotną pracowników, prowadząc kampanie edukacyjne i profilaktyczne oraz zachęca do regularnych badań i aktywności fizycznej. Działania LUX MED są realizowane w oparciu o 4 filary, na które składają się: zdrowe ciało, zdrowy umysł, zdrowe relacje oraz zdrowe miejsce pracy.

Zdrowe miejsce pracy

Grupie LUX MED zależy, by być miejscem, w którym ludzie lubią pracować. Aby zapewnić pracownikom komfort pracy firma sukcesywnie remon- tuje i doposaża swoje biura i centra medyczne. Pokoje socjalne projektuje tak, aby pracownicy mogli w nich efektywnie odpocząć podczas przerw i wygodnie zjeść posiłki. Są one utrzymane w relaksującej kolorystyce, a stoły i kanapy zachęcają pracowników do integracji i wspólnego spożywania posiłków.

W całej Grupie LUX MED elastycznie podchodzi się do czasu pracy. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w biurze rozpoczynają pracę między godzinami 7:00 a 10:00, natomiast osoby, które obsługują pacjentów zgłaszają swoje prośby przełożonemu, który uwzględnia je przy układaniu miesięcznych grafików. Wszyscy pracownicy, których charakter pracy nie wiąże się z koniecznością codziennego przebywania na terenie należącym do pracodawcy, mają możliwość pracy zdalnej. Elastyczne podejście do czasu pracy jest bardzo pozytywnie oceniane w cyklicznych badaniach opinii pracowników.

Zdrowe ciało

Wspierając zdrowie swoich pracowników LUX MED organizuje szereg wydarzeń sportowych oraz profilaktycznych (m.in. testy FMS, szczepie- nia, badanie masy ciała, profilaktyka stomatolo- giczna, kursy pierwszej pomocy). Finansuje też pakiety startowe dla biegaczy i prowadzi sekcje piłkarską oraz siatkarską.

Zdrowy umysł

Szczególne miejsce w programie wellbeingowym Smile Grupy LUX MED zajmują działania wspierające zdrowie psychiczne pracowników.Od 2015 roku firma prowadzi wewnętrzny pro- gram Performance Energy oparty o metodologię brytyjskiego psychologa klinicznego – dr Billa Mitchella. Są to warsztaty, na których pracowni- cy uczą się, jak zarządzać swoją energią w ciągu dnia, jak regenerować siły, zwiększyć efektyw- ność, ustalają swoje „kwestie nienegocjowalne” w życiu i dowiadują się, jak rozpoznać niepoko- jące sygnały, które świadczą o narażeniu na zbyt duży stres. Warsztaty są prowadzone przez tre- nerów wewnętrznych LUX MED. Są też elementem programu szkoleniowego dla młodych ma- nagerów pt. „Zarządzanie w pigułce”, podczas którego menedżerowie LUX MED uczą się m.in. jak rozmawiać z pracownikami o problemach utraty energii i wypalenia zawodowego.

Trenerzy wewnętrzni LUX MED w całej Polsce czuwają również nad przygotowaniem personelu do pracy w obciążających psychicznie warunkach. Szkolenia wewnętrzne obejmują takie tematy, jak np.: „Sytuacje trudne – umiejętność rozwią- zywania”, „Poczucie własnej wartości – siła, która jest w Tobie”, „Powiedz NIE stresowi – jak mini- malizować objawy stresu”, „Wypalenie zawodowe – profilaktyka i radzenie sobie z wypaleniem”.

10 października 2019 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego z pomocą specjali- stów z linii biznesowej Harmonia LUX MED przy- gotował szereg działań promujących profilaktykę zdrowia psychicznego. Oprócz konsultacji indywidualnych i czatu z psychologiem pracow- nicy LUX MED zostali zaproszeni na warsztaty dotyczące utrzymania harmonii pomiędzy pracą i życiem rodzinnym oraz na wykład „Work-life balance w ochronie kluczowych kompetencji”.

W ramach filaru „zdrowy umysł” organizowane są także dla pracowników warsztaty zarządzania stresem oraz indywidualne konsultacje psycho- logiczne. Konsultacje z psychologiem są dostępne dla pracowników Grupy LUX MED w ramach abonamentu medycznego.

Firma nie zapomina też o pracownikach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na stan zdrowia wskutek choroby lub wypadku. LUX MED udziela takim pracownikom oraz ich rodzinom pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej za pośrednictwem Fundacji LUX MED im. dr Joanny Perkowicz. W ciągu ostatnich dwóch lat firma pomogła m.in. zorganizować dla pracowników i ich najbliższych niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, opłacić zabiegi, zorganizować dodatkowe konsultacje specjalistów. Fundacja współpracuje też z psychologiem, który specjalizuje się w konsultacjach z zakresu: indywidualnego radzenia sobie z trudnymi informacjami (diagnoza choroby, własna lub najbliższych), przechodzenia przez rozstanie (śmierć, rozwód) i budowania szacunku do siebie i innych.

Zdrowe relacje

Ważnym elementem wpływającym na dobrostan psychiczny są zdrowe relacje w zespole. Społeczność Grupy LUX MED jednoczą m.in. organizowane przez firmę konkursy zespołowe, integracje oraz wydarzenia team-buildingowe. LUX MED docenia zaangażowanie pracowników, wręczając im nagrody i wspólnie celebrując suk- cesy. Co roku firma wybiera Bohatera Dnia Co- dziennego – osobę, która w sposób szczególny kieruje się w swojej pracy wartościami LUX MED. Firma powołała także Komisję Etyczną (Speak Up), której celem jest promowanie powszechnie obowiązujących standardów i norm etycznych. Zabezpiecza w ten sposób interesy LUX MED oraz interesy pracowników, współpracowników oraz pacjentów/klientów przed nieetycznymi działaniami czy zaniechaniami. Rolą Komisji jest wyrażanie sprzeciwu wobec nieetycznych i/lub niekompetentnych działań/zaniechań w ramach LUX MED, podnoszenie świadomości w zakresie powszechnie obowiązujących standardów etycz- nych oraz udzielanie rekomendacji. Pracownik lub współpracownik może porozmawiać o pro- blemach dotyczących zgodności z prawem, stan- dardów obowiązujących w LUX MED lub etyki ze swoim przełożonym, zgłosić problem do Komisji Etycznej lub bezpośrednio do Speak Up Oficera.

To ludzie tworzą Grupę LUX MED i otaczają troską pacjentów firmy w całej Polsce. Dlatego priorytetem LUX MED jako pracodawcy jest troska o pracowników. Firma stawia na profilaktykę, zdrowe relacje i dialog. Problemy związane ze zdrowiem psychicznym dotyczą coraz większej grupy osób w Polsce, dlatego LUX MED stara się szerzej o nich rozmawiać, zwiększać świadomość na ich temat i wspierać swoich pracowników, budując przy tym atmosferę wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Chcesz od nas otrzymać podcast o mental health? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, gdzie od serca dzielimy się merytoryką i ciekawostkami ze świata wellbeingu

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Well.hr sp z o.o. Administratorem Twoich danych osobowych jest Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice. Dane będą przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także promocji własnych produktów i usług. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z: office@well.hr. a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji znajdziesz w zakładce RODO.Spodobał Ci się artykuł? Podziel się!    Podziel się na Facebooku