Well.hr - Baza pracoumilaczy - Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 652-174-79-40 Regon: 387478919, KRS: 0000867398 przetwarza dane osobowe jako Administrator.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod adresem: office@well.hr.

 

 • Definicje

 

 

 1. Administrator –w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W niniejszym dokumencie za administratora uważa się: Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 652-174-79-40 Regon: 387478919, KRS: 0000867398 
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://well.hr/ i https://wellbeingposwojemu.pl/ 
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 • Przetwarzanie danych osobowych – cele i podstawy

 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. Administrator może pozyskiwać np.: adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych. 

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

 • Korzystanie z serwisu 
 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 

 

 • Dane przetwarzane w przypadku danych uzyskanych od Klienta

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • rezerwacji miejsca na kurs online oraz w celu przygotowania potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów;
 • rejestracji konta w naszym serwisie - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość skorzystania z naszych usług.
 • korzystania z  produktów i usług oferowanych przez ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • wysyłki newslettera - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest promocja swoich produktów i usług;
 • prawidłowej obsługi w tym w celu rozwiązywania Państwa spraw drogą elektroniczną poprzez media społecznościowe czy kontakt przez czat na stronie lub formularz kontaktowy - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe świadczenie usług i udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie;
 • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę a podanie danych jest dobrowolne;
 • wykonania zawartych umów - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;

 

 • Marketing bezpośredni

 

 • Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. 
 • Promowanie usług i ofert może również odbywać się za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin czy Instragram. 
 • Wysyłka newslettera – w celu poinformowania o nowościach, produktach i promocjach. 
 • Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O zamiarze prowadzenia tego rodzaju marketingu Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit f RODO. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

 

 • Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

 

 • W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

 

 • Pliki cookies 

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. 

 

 • Okresy przetwarzania danych osobowych 

 

Okres przechowywania zależy od rodzaju świadczonych usług i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzamy przez czas korzystania z Serwisu, w przypadku wysyłania zapytania dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  W przypadku realizacji ewentualnych umów przez okres realizacji umowy jak i przez okres ewentualnych roszczeń, maksymalnie do 6 lat od jej zakończenia. W przypadku marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania. 

Dane osobowe zamieszczone o podmiotach w Serwisie są przetwarzane nie dłużej niż do momentu uwzględnienia przez Administratora sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 

 • Prawa podmiotu danych

 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Przysługuję również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 Warszawa.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 

 

 • wysyłać korespondencje na adres: Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice,
 • mailowo: office@well.hr.

 

 

 

 • Komu przekazujemy dane

 

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 • Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jednak z uwagi na charakter naszej pracy może się zdarzyć, że zostaną one przekazane do państwa trzeciego jakim jest Kanada. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych

 

 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych

 

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

 

 • Aktualizacja polityki prywatności

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

Ostatnia aktualizacja 23 marca 2021

 

Chcesz od nas otrzymać podcast o mental health? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, gdzie od serca dzielimy się merytoryką i ciekawostkami ze świata wellbeingu

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Well.hr sp z o.o. Administratorem Twoich danych osobowych jest Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice. Dane będą przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także promocji własnych produktów i usług. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z: office@well.hr. a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji znajdziesz w zakładce RODO.Spodobał Ci się artykuł? Podziel się!    Podziel się na Facebooku